Tag: Facebook

Bolehkah Kalian Selesaikan #CabaranFiziklah Yang Penuh Misteri Ini?

Pengenalan Tet-tet-tet-tet-tet---. Itulah pesanan yang kami dapat daripada dua penyampai kreatif ilmu Fizik; Admin A dan Admin Z iaitu penulis laman Fiziklah! (Apa lagi? Fiziklah!). Siapakah Fiziklah? Memetik kata-kata mereka, "Fiziklah! merupakan hasil sembang-kencang dua orang sahabat lepasan jurusan fizik (Admin A dan Admin Z) dengan satu matlamat – menzahirkan fizik ke dalam kehidupan orang awam (tetapi dengan … Continue reading Bolehkah Kalian Selesaikan #CabaranFiziklah Yang Penuh Misteri Ini?

Mengira Jumlah Post di Facebook untuk Menjangka Waktu Aktif Netizen Atas Talian

TUJUAN Dengan mengira berapa banyak kali seseorang itu menge-post di Facebook pada lima (5) hari yang lepas, saya ingin jangka pada waktu bilakah seseorang netizen itu paling aktif di Facebook. KAEDAH KAJIAN Rakan-rakan Facebook saya telah menjadi sampel dalam kajian ini. 26 rakan pertama yang muncul dalam senarai rakan Facebook saya pada hari kajian telah saya … Continue reading Mengira Jumlah Post di Facebook untuk Menjangka Waktu Aktif Netizen Atas Talian