Category: Kajian Ringkas

Selamat Hari Pi 2017!

Selamat Hari Pi 2017!

Pengenalan Nilai Pi (ditulis dengan huruf Yunani, π) adalah nombor tiada nisbah yang digunakan dalam geometri yang melibatkan bulatan. Nilainya boleh diperolehi dengan mengambil nilai ukurlilit bulat lalu dibahagikan dengan kelebarannya (diameter). Nombor perpuluhan pi tiada berkesudahan tapi cukup untuk kita menggunakan beberapa digit pertama untuk anggaran pengiraan. 3.14159[..] adalah anggaran yang biasa digunakan untuk pelbagai kegunaan. … Continue reading Selamat Hari Pi 2017!

Mengira Jumlah Post di Facebook untuk Menjangka Waktu Aktif Netizen Atas Talian

TUJUAN Dengan mengira berapa banyak kali seseorang itu menge-post di Facebook pada lima (5) hari yang lepas, saya ingin jangka pada waktu bilakah seseorang netizen itu paling aktif di Facebook. KAEDAH KAJIAN Rakan-rakan Facebook saya telah menjadi sampel dalam kajian ini. 26 rakan pertama yang muncul dalam senarai rakan Facebook saya pada hari kajian telah saya … Continue reading Mengira Jumlah Post di Facebook untuk Menjangka Waktu Aktif Netizen Atas Talian